Aanmelden nieuwsbrief

Over ons

Over ons

In de huidige crisis zijn mondmaskers in Nederland hard nodig. Om niet afhankelijk te zijn van fabrieken aan de andere kant van de wereld zijn wij begonnen met het versneld inrichten van de eerste Nederlandse mondmaskerfabriek. Vanuit het netwerk van de Refugee Company zetten ondernemers Jaap Stelwagen, Fleur Bakker, Johan Blom, Naz Kawan & Merthus Bezemer in maart 2020 de Mondmaskerfabriek op. Met als missie het veranderen van de complete toeleveringsketen van kritieke en beschermende uitrusting van de gezondheidszorg. Met lef, daadkracht en een goed netwerk is het gelukt om heel veel in een hele korte tijd voor elkaar te krijgen.

Hoe het werkt

Zoals je je misschien kunt voorstellen, heeft het oprichten van een mondmaskerfabriek nogal wat voeten in de aarde. Het is ons gelukt om twee productiemachines uit China te halen en een mooie locatie in Arnhem te vinden waar we onze fabriek kunnen starten. De medewerkers (werkervaring geen vereiste, wel enthousiasme en motivatie!) zijn geworven. We hopen half mei de eerste productielijn maskers te kunnen produceren en wanneer we eenmaal in volle productie zijn, verwachten we dat we minimaal 100.000 maskers per dag kunnen produceren!

Steun

Dit avontuur kunnen we niet alleen. Friends for Brands ontwikkelde een huisstijl en website. KLM heeft geholpen om vanuit China de machines en grondstoffen naar Nederland te krijgen. De Philips Foundation verstrekte een lening om de fabriek te kunnen openen en koppelde ons aan Philips die ons weer van kennis en grondstoffenleveranciers voorzag. Daarnaast kregen we steun van kredietverstrekker Qredits in de vorm van een sociaal krediet van €250.000,-. De gemeente Arnhem ondersteunt het leerwerkprogramma en het werven van medewerkers voor de fabriek. De Rabobank Arnhem en Omstreken hielp ons met het voorfinancieren van de grondstoffen. De Mondmaskerfabriek vestigde zich in het pand van Scalabor in Arnhem.

Lokale productie

Door de lokale productie kunnen we snel ingrijpen bij crises zoals deze corona-pandemie. Ons belangrijkste doel is om de gezondheidszorg en anderen in de huidige crisis voldoende mondmaskers te bieden, maar op langere termijn is de productie van andere beschermingsproducten wellicht mogelijk. Daarnaast willen we graag de hele toeleveringsketen verbeteren door innovatieve, meer milieubewuste, circulaire producten te introduceren en de leveringsgarantie te versterken door strategische voorraden aan te leggen bij wijze van appeltje voor de dorst. Ook denken we aan verticale integratie, wat betekent dat we andere onderdelen van het productieproces integreren om zo de efficiency te verhogen.

Social enterprise

De Mondmaskerfabriek B.V. is een social enterprise en is verbonden aan Stichting Refugee Company. Refugee Company heeft als missie heeft als missie de afstand tussen mensen met een vluchtelingenachtergrond en de arbeidsmarkt in Nederland te verkleinen. Werk is de beste manier om te integreren. Refugee Company werft fondsen om leerwerkprogramma’s aan te bieden aan mensen met een vluchtelingenachtergrond. Deze re-start programma’s duren zes maanden tot maximaal drie jaar en worden uitgevoerd door onze sociale ondernemingen A Beautiful Mess en de Mondmaskerfabriek. Mensen komen in beweging, doen ervaring op en bouwen een netwerk op. In de programma’s wordt ook ondersteuning geboden op het gebied van taal, inburgering, persoonlijke ontwikkeling en well-being.

ANBI

Refugee Company is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat alle giften belastingaftrekbaar zijn. Refugee Company steunen? Kijk op de website voor meer informatie!